Waarschuwing:
Het is niet toegestaan en streng verboden om teksten of gedeelten van teksten te kopieren van deze site of anderszins te gebruiken.
Het is niet toegestaan en streng verboden om afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen te kopieren van deze site of anderszins te gebruiken.

Bij misbruik wordt actie ondernomen. Gebruikt u een foto zonder toestemming, dan brengen wij daarvoor €75,- per foto in rekening exclusief juridische kosten. 
 
Disclaimer:
Helios Holland b.v. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit  het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, zienswijzen of informatie. Verwijzingen in deze website kunnen leiden naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarop Helios Holland geen invloed heeft. Helios Holland b.v. draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid (of wat dan ook) van deze informatie.

Deze website is niet bedoelt om u te weerhouden of ontrekken aan medische behandeling.
Hoewel bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de op de website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie.Informatie over prijzen en producten
Wij doen ons best om te zorgen dat de prijsinformatie en productinformatie van de producten die we verkopen zo correct mogelijk is. Echter,  omdat producten regelmatig worden verbeterd of aangepast, kan deze productinformatie over ingrediënten, voedingswaarden, dieet- of allergie-informatie veranderen. We raden u daarom aan om altijd eerst de verpakking goed te lezen alvorens het product te gebruiken.

Deze website gebruikt cookies, voor meer informatie zie : https://www.heliosholland.com/Cookies_AVG

BELANGRIJKE MEDEDELING:
[03-04-2020]


Vanwege het coronavirus hebben wij de volgende maatregelen moeten nemen ten aanzien van de orderintake en orderproces:

1) Wilt u zonder vooraf te overleggen (via Email) a.u.b. geen partijen groter dan 100 stuks bestellen van PET flessen en zeeppompen. De voorraden hiervan zijn momenteel zeer beperkt en momentopnames. 
2) Door het enorme aantal bestellingen is de levertijd momenteel 2 tot 3 werkdagen mits de artikelen voorradig zijn.
3) Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.
4) Wilt u om de druk op onze klantenservice te verminderen niet bellen met vragen over de levertermijn indien deze korter is dan 5 werkdagen.
5) Afhalen is vanwege hygiëneredenen niet meer mogelijk vanaf 18 maart 2020.
6) Om de druk op ons magazijn te verminderen zijn naleveringen momenteel niet mogelijk tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Manco's worden gecrediteerd.
7) Terugsturen van goederen is om hygiëneredenen voorlopig niet mogelijk.
8) Om voorraden van noodzakelijke producten te beschermen word niet zomaar elk aantal uitgeleverd.
9) Wilt u s.v.p. enkel bellen als dit echt noodzakelijk is om onze klantenservice te ontlasten.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Directie Helios Holland